Home
Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Без име                                              Без име

 

План-програма за действие – БДП 2022-23 г.docx

Обръщение към родителите по БДП

Преминаване през пешеходната пътека

ИНСТРУКТАЖ БДП

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП


Обучение по безопасност на движението по пътищата – I клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – II клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – III клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – IV клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – V клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – VI клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – VII клас