Home
Награди и успехи 2017/2018

Награди и успехи 2017/2018

Отлично представяне на Националното ученическо състезание по“Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – Пловдив 2018“ .