Home
Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Без име                                              Без име

 

 

Обръщение към родителите по БДП

Преминаване през пешеходната пътека

Програма за управление на БДП

ИНСТРУКТАЖ БДП

ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по БДП


Обучение по безопасност на движението по пътищата – I клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – II клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – III клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – IV клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – V клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – VI клас


Обучение по безопасност на движението по пътищата – VII клас