Home
2011

2011

scan002
V място за Училищния отбор
в областното състезание 
”Защита от бедствия, пожари и при  извънредни ситуации – ЗАЩИТА 2011”.

Picture 036
ІІ място за Училищния отбор
в общинско състезание 
”Защита от бедствия, пожари и при  извънредни ситуации – ЗАЩИТА 2011”
Отбор:Георги Георгиев, Пламен Бозов, Марияна Бояджиева, Станимира Турсунска
Ръководител: П. Христакиев


Значка на град Пловдив – 2011 година 
Стоян Боев – учител по български език и литература в ОУ „Яне Сандански“