Home
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР “ИВАН САЛАБАШЕВ”

МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР “ИВАН САЛАБАШЕВ”

СДРУЖЕНИЕ „НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦПЛР – ОДК – ПЛОВДИВ“

ЕИК 207337673

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
Настоятелството на ЦПЛР – ОДК – Пловдив ще бъде организатор на МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР
“ИВАН САЛАБАШЕВ”.
Турнирът ще се проведе на 2 декември 2023 г. от 10 до 12 часа (за първи клас от 11 до 12 часа) в
основната сграда на ЦПЛР – ОДК, на адрес гр. Пловдив, бул. “Шести септември” 193.
Темата за първи клас се състои от 10 задачи с избираем отговор. За верен отговор на задачи от 1 до 5
включително се дават 4 точки, а за верен отговор на задачи от 6 до 10 се дават по 8 точки.
Всяка от темите за класове 2., 3., 4., 5., 6., 7. и общата тема за 8.-9. клас се състои от 15 задачи.
Първите 10 са с избираем отговор, а последните 5 са със свободен отговор – число. За верен отговор на
задачи от 1 до 5 включително се дават 2 точки, за верен отговор на задачи от 6 до 10 включително се
дават 4 точки и за верен отговор на задачи от 11 до 15 се дават по 6 точки.
Общата тема за класова 10., 11. и 12. се състои от три задачи, всяка от които се оценява от 0 до 7
точки.
Всеки ученик, при явяване на състезанието представя декларация за съгласие за публикуване на
резултатите, за да бъде включен във файла с резултатите с код и име. За ученици без декларация в
официалните резултати ще бъде публикуван само кода.
Декларация за съгласие за публикуване на резултатите може да бъде свалена от следния линк:
https://nsybeva.wixsite.com/salabashev2015
Победителите ще бъдат наградени с медали, грамоти и математическа литература. Датата на
награждаването ще бъде обявена до 20 декември 2023 г.
Таксата за участие в състезанието е в размер на 14.00 лв. (четиринадесет лева) и същата следва да се
плати в срок до 29.11.2023 г. по банков път на следната сметка::
ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG82IORT80481095487400
BIC: IORTBGSF
Титуляр на сметката: „Настоятелство на ЦПЛР – ОДК – Пловдив“
Моля в банковия превод да впишете като основание: МТ „Иван Салабашев“, както и допълнителна
информация за трите имена на ученика и клас.
След извършване на плащането, следва да се попълни Регистрационна форма, която ще бъде
поместена на сайта на ЦПЛР – ОДК – Пловдив на 23.11.2023 г.
На 01.12.2023 г. до 12.00 часа, на сайта на ЦПЛР – ОДК, ще бъде публикувана информация за
организацията на състезанието.
При възникнали въпроси, свързани с провеждане на състезанието може да пишете на имейл
nina_chakarova@odk-plovdiv.com или да се обадите на телефон 032 65 14 17.

 Състезание Салабашев