Home
Като Гугъл референтно училище ОУ „Яне Сандански“ продължава традицията за повишаване нивото на сертифициране на учителите си!
CertifiedTrainer

Като Гугъл референтно училище ОУ „Яне Сандански“ продължава традицията за повишаване нивото на сертифициране на учителите си!

Като Гугъл референтно училище ОУ „Яне Сандански“ продължава традицията за повишаване нивото на сертифициране на учителите си!

За нас е удоволствие и гордост да съобщим, че нашите колеги г-жа Калина Иванова – ЗДУД и г-жа Таня Николова – ръководител ИКТ получиха официално признаване за сертифицирани обучители от Google и са приети в общността на Google For Education Certified Trainers.

Г-жа Иванова и г-жа Николова притежават опита и страстта, необходими за положителното въздействие върху образованието като помагат на учителите да трансформират преподаването и ученето с технологии.

Какви са ползите от сертифицираните обучители?

ЗА нашите ученици – сертифицираните ни Google треньори подпомагат:

 • развиване на дигитални компетентности, необходими за бъдеща реализация;
 • повишаване на ефективността и резултатите от ученето в класните стаи и извън тях;
 • изграждането на умения за анализ, самооценка и оценка, способстваща за повишаване на резултатите от образователния процес.

ЗА нашите учители – сертифицираните ни Google треньори осигуряват: 

 • професионална помощ в използване на технологиите в образователния процес;
 • подкрепа в утвърждаването им като лидери в класната стая.

ЗА нашето училище – сертифицираните ни Google треньори: 

 • носят престиж за училището ни в общността на Google училищата по света; 
 • мултиплицират знанието и опита за развиване на уменията за работа с технологиите;
 • правят трансформацията в образователния процес в пъти по-смислена,  успешна и ускорена;
 • работят за споделената визия на училищно ниво.

ЗА самите сертифицирани обучители – сертифицирането им осигурява:

 • лично усъвършенстване и професионално развитие;
 • сътрудничество с общността на сертифицираните Гугъл треньори от целия свят и споделяне на добри практики и педагогически опит;
 • честта да са лидери на промяната в училищната общност.

 

CertifiedTrainer