Home
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ документи при записване в I клас 2024/2025г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ документи при записване в I клас 2024/2025г.

ПОСЛЕДВАЙ ЛИНКА ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМ 1 КЛАС 2024/2025Г.

https://sandanskiplovdiv.bg/1-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/

Задължителни документи при записване:

1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение No 3), което се генерира от системата за прием (от комисията в училище);

2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;

4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца)