Home
5 клас

5 клас

Училищен план-прием
Покана за състезание в чест на патронния празник на училището
Критерии за прием в пети клас
През учебната 2018/2019 година в ОУ „Яне Сандански“ могат да се запишат в пети клас 28 деца, завършили начален етап на основно образование, за допълване на съществуващите паралелки. Желаещите  ученици (от други училища) да кандидатстват в ОУ „Яне Сандански“ подават:

  • заявления по образец на 06. до 09.06.2018г. при заместник-директорите по учебна дейност от 8:30ч. до 16,30ч.
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал)
  • Копие акт за раждане
  • Удостоверение за преместване от предишното учебно заведение (оригинал)

В паралелките ще бъдат приети  ученици от други училища  до запълване на бройка 26 ученици.

Обявяване на списъци на паралелките – 21.06.2018г.