Home
5 клас

5 клас

През учебната 2017/2018 година в ОУ „Яне Сандански“ ще се приемат ученици в
4 паралелки в V клас
Желаещите  ученици (от други училища) да кандидатстват в ОУ „Яне Сандански“ подават:

  • заявления по образец на 06. до 09.06.2017г. при заместник-директорите по учебна дейност от 8:30ч. до 16,30ч.
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (оригинал)
  • Копие акт за раждане
  • Удостоверение за преместване от предишното учебно заведение (оригинал)

В паралелките ще бъдат приети  ученици от други училища  до запълване на бройка 28 ученици.

Обявяване на списъци на паралелките – 21.06.2017г.