Home
5. клас

5. клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

Уважаеми родители на четвъртокласници!

През месец юни Ви предстои да изберете училище, което да даде знания и умения, необходими на вашите деца през ХХI век.
Такова образование ви предлага ОУ „Яне Сандански“ – училище с дългогодишна история, традиции и бъдеще, осигуряващо качество при преподаването на информационни технологии, успешна подготовка по български език и литература и математика, развиване на умения, свързани с личностните интереси на учениците.

ОУ „Яне Сандански“ е част от проект “Модел на организация на учене и преподаване Едно към едно (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”, официално подкрепен от МОН. Дигиталната компетентност на учители и ученици е развита до нивото на еталон.

За учебната 2024/2025 година обявяваме прием в следните 4 паралелки:

Паралелка

Избираема подготовка

Брой ученици

БЕЛ/Математика/КМИТ

26

Математика/АЕ/КМИТ

26 

по Модела “1:1”

КМИТ /математика

26

по Модела “1:1”

КМИТ /математика

26

  Критерии за прием в паралелките:

 1. Заявено желание за избираема подготовка.
 2. Резултат от НВО както следва:

5.а клас – Български език и литература

5.б клас – Математика

5.в клас – Български език и литература и Математика

5.г клас – Български език и литература и Математика

     3. Резултати от състезания в чест на патронния празник както следва:

5.а клас – Български език и литература

5.б клас – Математика

5.в клас – Математика и Компютърно моделиране

5.г клас – Математика и Компютърно моделиране

     4. Подаден пълен комплект документи в срок.

     5. За кандидатстващи ученици от други училища при равни други критерии:

5.1. Местоживеене в района на училището.

5.2. Брат/сестра, който е ученик в училището.

     6. За паралелките 1:1 – V в и V г:

 1. Заявено желание от родителите ученикът да бъде включен в паралелка, която ще работи по модела 1:1 от 5 до 7 клас.
 2. Участие в състезанията по математика  и компютърно моделиране.

*Времето на подаване на заявлението не е критерий.

Необходими документи за записване:

 • Заявление до директора на училището за приемане в V клас /по образец/,  в което родителите избират паралелката, в която да бъде записан ученикът (заявлението се подписва и от двамата родители)
 • Удостоверение за раждане (копие)
 • Удостоверение за завършен начален етап на основното образование (оригинал)
 • Пълномощно и/или съдебно решение за присъдени родителски права
 • Лична амбулаторна карта на детето/ученика
 • Заявление за избираем предмет за разширена подготовка и избираем спорт (попълва се на място)

*Документи се подават от родител след представяне на документ за самоличност.

График на дейностите:

 1. Прием на заявления и пакет документи – от 20.06.2024 г. до 28.06.2024 г. (8:30 часа до 17:30 часа) в кабинет № 1.
 2. Обявяване състава на паралелките – 10.07.2024 г. на сайта на училището.

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!

Прием 5. клас 2024г.

5 кл5 кл.