Home
Учебни планове 2019/2020

Учебни планове 2019/2020


Учебен план за учениците, които са в I клас


Учебен план за учениците, които са в II клас


Учебен план за учениците, които са в III клас


Учебен план за учениците, които са в IV клас


Учебен план за учениците, които са в V клас


Учебен план за учениците, които са в VI клас


Учебен план за учениците, които са в VII клас