Home
Спаси Живот – Дари Любов

Спаси Живот – Дари Любов

Сдружение Спаси Живот- Дари Любов изказва своята благодарност  за направенето дарение на: всички деца ,техните родители , преподаватели в ОУ „Яне Сандански “ гр. Пловдив .

Сертификат за Дарение