Home
Седмична програма

Седмична програма

I а, б, в, г 1а,б,в,г         I д, II а, б, в 1д,2а,б,в

II д, III а, б, в 2г,3а,б,в    IIIг, IVа, б, в 3г,4а,б,в

IV г, д   4г,д             V а, б, в, г  5a_5g

V д, VI а, б, в, г   5d_6v      VI  г, VII а, б, в, г 6g_7v