Home
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.
изтеглен файл

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.

ГРАФИК:

    I. Присъствено ще се проведат родителските срещи за:

паралелка дата час кабинет
I а / I б 07.09.2021 г. от 17.30 до 18.30 ч. №11 / №12
Iв / I г 08.09.2021 г. от 17.30 до 18.30 ч. №14 / №15

*Родителите ще получат указания за работа в ОРЕС и е желателно да носят компютърно устройство (лаптоп или таблет). 
                 

паралелка дата час кабинет
V а 09.09.2021 г. 18.00 ч. №23
V б 09.09.2021 г. 18.00 ч. №17
V в 09.09.2021 г. 18.00 ч. №21
V г 09.09.2021 г. 18.00 ч. №22

     II.  Онлайн ще се проведат родителските срещи за:

  1. Втори, трети, четвърти клас – на 08.09.2021 г. от 18.00 часа.
  2. Шести и седми клас – на 09.09.2021 г. от 18.00 часа.

*Класните ръководители ще изпратят линк за включване в родителската среща.