Home
Родителски срещи през месец септември 2019 година

Родителски срещи през месец септември 2019 година

Уважаеми родители,

Училищното ръководство и педагогическият екип на ОУ „Яне Сандански“ ви канят на родителски срещи във връзка с подготовката на учебната 2019/2020 година при следния ред:

04.09.2019 г. /сряда/ от 18,00 часа за родители на ученици в I-IV  клас;

05.09.2019 г./четвъртък/ от 18,00 часа за родители на ученици в V-VII клас.

Благодарим ви за ползотворното сътрудничество при възпитанието, образованието и социализацията на нашите деца!

Очакваме ви с пожелания за ползотворна и успешна нова учебна година!