Home
Профил на купувача

Профил на купувача

 

„Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас в ОУ ”Яне Сандански” – гр.Пловдив за календарната 2017 г., съгласно ПМС № 308/20.12.2010г.”

 

Доставка на учебници за учебната 2015/2016г.