Home
„Съвместно преподаваме, успешно учим“

„Съвместно преподаваме, успешно учим“

На 26.10.2023 г.  по иновацията ,,Съвместно преподаваме, успешно учим” с учениците от 5. г клас, обучаващи се по модела 1:1 в ОУ ,,Яне Сандански”, се проведе урок, включващ предметите математика и български език и литература, на тема: ,,Ключови думи при признаците за делимост. Официално и неофициално общуване”, с преподаватели Станка Иванова и Стоянка Лискова. Петокласниците затвърдиха знанията си за делимост на сбор и делимост на произведение. Откриваха ключови думи и разиграха диалози, които протичат при официалното и неофициалното общуване. Упражниха уменията си за уместната употреба на формулите на речевия етикет, успешно определяха елементите на речевата ситуация и извличаха информация от текст, която им послужи за изчисляването на отговора на поставените текстови математически задачи, свързани с най-голям общ делител и най-малко общо кратно. С помощта на различни иновативни игри учениците приложиха знанията си за строеж на текста, прости и съставни числа и делимост на 2 и на 3. В края на часа петокласниците попълниха анкетна карта, в която споделиха, че часът за тях е бил интересен и вълнуващ, но им е послужил и да затвърдят своите знания.

30 8 (1) 23 (1) 42 18 (1) 40 (1) 21 (1)

„Забележителностите на родния край трябва да се опознават, защото те са гордост за нас и нашата родина“ – това казват учениците от 2.г клас след проведени уроци по иновация „Съвместно преподаваме, успешно учим“. В рамките на два учебни часа под ръководството на г-жа М. Джамбазова и г-жа Ваня Русева те редуваха забавни задачи, игри, групова работа в позитивна и емоционална среда. В презентация за гр. Пловдив, чрез игра „Стани богат“ и табло с изгледи от родното ни селище поставиха акцент върху част от природните му и исторически забележителности. Вълнуващо изпълнение на песента „Моят град“ и стихотворение „Най обичам у дома“, игра „Кой съм аз“, влизане в ролята на екскурзовод и преминаване с автобус през туристическа карта на град Пловдив – това са само част от интересните моменти в часовете. Вследствие на този иновативен урок учениците вече могат да представят резултати от решаване на проблем, работят по карта с маршрут, откриват забележителности на родното място, умеят да работят в екип, да сравняват и групират информация, да правят изводи, да разказват, да се претворяват в малки изследователи, формирайки редица необходими за живота компетентности.

FB_IMG_1699002373158 FB_IMG_1699002363208 FB_IMG_1699002366525 FB_IMG_1699002347423 FB_IMG_1699002350143 FB_IMG_1699002343618 FB_IMG_1699002354355

На 25.10.2023 г по иновация “Съвместно преподаваме, успешно учим” с учениците от 6.д клас, обучаващи се по модела 1:1 в ОУ “Яне Сандански”, бе проведен урок, включващ предметите Математика и Технологии и предприемачество, с преподаватели Павлина Игнатова и Таня Иванова. Учениците затвърдиха знанията си за пресмятане на числови изрази с рационални числа, определиха разликите между скица, техническа рисунка и чертеж. С помощта на разнообразни интерактивни игри приложиха тези знания при изчисляване на размерите на изделие с опростена конструкция, след което му направиха чертеж с три изгледа. При направената самооценка в края на часа учениците определиха работата си като успешна и полезна, даваща им възможност да приложат знанията си от един учебен предмет в работата си по друг учебен предмет.

FB_IMG_1699002287179 FB_IMG_1699002283021 FB_IMG_1699002268147 FB_IMG_1699002273454 FB_IMG_1699002290201

По иновацията „Съвместно преподаваме, успешно учим“ в 4.б клас бе проведен урок с екипно преподаване – Български език и литература/Занимания по интереси на тема: “Съчинявам приказка по аналогия. Мозайка”, с преподаватели М. Стратиева и М. Каламова. След въвеждащи игри „Стрелба в мишена” и „Познай животното”, учениците работиха по групи: наредиха пъзел с изображение на главния герой от приказката; подредиха отделни думи в изречения, а изреченията – в гатанка; направиха описание на жирафа по картина и опорни думи; с докосване разпознаха животното. Гост в часа беше Цветелина Тодорова – родител на ученик от 4.б, която помогна при преразказа на приказката „Жирафът” на Харита Колева. С много фантазия четвъртокласниците съчиниха своя приказка по аналогия. Работата по темата продължи с разясняване на изразните възможности на различните материали и техники за създаване на мозайка, които учениците приложиха, за да изработят своя такава, използвайки готови шаблони и цветна хартия.

FB_IMG_1699002200354 FB_IMG_1699002204352 FB_IMG_1699002223051 FB_IMG_1699002215109 FB_IMG_1699002207598

Пореден интересен урок с екипно преподаване на 25.10.2023 г по иновацията “Съвместно преподаваме, успешно учим” във 2.в клас, включващ Занимания по интереси и Български език и литература на тема: „Чудото на фантазията. Истории за златната рибка. За постъпките и желанията в приказния свят и знанията.“, преподаватели Дора Балджийска и Мария Василева. От вълшебната приказка за среща с малките читатели-изследователи изплува златната рибка. Учениците се потопиха в подводния свят, работиха успешно в 4 екипа и отговориха на двете предизвикателства „Морето“ и „Чуй и отговори“, сглобиха пъзел и сътвориха чудесни апликации „Морско дъно“. В рубриката „Истинска история“ на гости бяха родителите на Алекс – семейство Вакрилови. По интересен и забавен начин представиха своето хоби – риболов.

Децата изведоха основната идея : “Безкрайните желания пречат на човека да се радва на това, което притежава.“
С усмивка, песен, фантазия и детска доброта второкласниците пуснаха рибката на свобода, защото тя е нужна на приказките и хората по целия свят.
FB_IMG_1699001853822FB_IMG_1699001853822 FB_IMG_1699001848942FB_IMG_1699001866446FB_IMG_1699001846503FB_IMG_1699001844308

На 19.10.2023 г. се проведе първият урок в прогимназиален етап по иновация “Съвместно преподаваме, успешно учим”. Под ръководството на учителите Мария Караджова  и Калина Иванова екипи от ученици в 7.г клас, които се обучават по модела 1:1, представиха продуктите на  STEM проект “1,2,3 бактерията раздвижи”. В хода на работата седмокласниците усвоиха знания за стъпките на инженерното проектиране и придобиха умения за прилагането им, като сглобиха и задвижиха модел на прокариотна бактериална клетка. Усвоиха научно съдържание по темата и формираха практически умения в контекста на реализиране на инженерно предизвикателство. Развиха умения за решаване на проблеми, критично мислене, творчество и сътрудничество. Учениците демонстрираха голям интерес към поставената задача и повишена мотивация за работа.

FB_IMG_1697992695573 FB_IMG_1697992705855 FB_IMG_1697992702906 FB_IMG_1697992700500 FB_IMG_1697992717729 FB_IMG_1697992714775

На 18.10.2023 г. малките ученици от 1.в клас имаха двама преподаватели – г-жа Росица Щерева и г-жа Надежда Ганчева в час с екипно преподаване по иновацията „Съвместно преподаваме, успешно учим“ под надслов „Игри на волята“. Урокът бе с интегрирани теми по Български език и литература /Технологии и предприемачество/ Самоподготовка – Български език и литература. Да си първокласник не е леко. Нужна е воля и желание за победа, за да прочетеш сричките, думите и да разкажеш текст от картинки. В екипи по двама учениците изработиха „рибки“ с хартиени ленти, които заживяха в чистото поточе. В час за самоподготовка, под ръководството на своите преподаватели, с удоволствие играха със звукови модели, откриваха изучените звукове в картинните „Колела на звуковете „а“, „м“, „и“. Работиха с воля за красиво изписване на ръкописни букви, думи и изречения.

Гордеем се с желанието за постигане на краен резултат и справедливата и мотивирана самооценка на децата!
FB_IMG_1697992781721 FB_IMG_1697992805527 (1) FB_IMG_1697992777642 FB_IMG_1697992801329 FB_IMG_1697992785655

На 13.10.2023 г по иновация “Съвместно преподаваме, успешно учим” в 1.б клас се проведе екипно преподаване в урок по Родинознание/Дейности по интереси на тема “Моето поведение в училище и у дома”. Под ръководството на класния ръководител Йорданка Сиракова и учител ЦОУД Боряна Ангелова учениците осмисляха и разграничаваха приемливо от неприемливо поведение в различни ситуации у дома и в училище. Работиха за изграждане на модели на поведение, свързани с прояви на уважение, взаимопомощ и съпричастност към другите. В часа за дейности по интереси изработиха “Колело на избора”, което ще им помага в ежедневието за усъвършенстване на уменията, усвоени в урока. Учениците работиха по групи и показаха отлични способности за оцветяване, изрязване, лепене. Демонстрираха актьорски качества, влизайки в различни роли, при представяне на правилата от “Колелото на избора”.

FB_IMG_1697450169970 FB_IMG_1697450187072 FB_IMG_1697450198518 FB_IMG_1697450178806 FB_IMG_1697450189601 FB_IMG_1697450173759 FB_IMG_1697450165696 FB_IMG_1697450167802 FB_IMG_1697450184998 FB_IMG_1697450192203

На 09.10.2023 г. стартира иновацията „Съвместно преподаваме, успешно учим“ в ОУ „Яне Сандански“ с екипно преподаване във 2.а клас, включващ математика и занимания по интереси на тема “Мерните единици метър, дециметър и сантиметър; Дрехата като картина”, преподаватели Делка Маджарова и Стефка Хаджиева. След като получиха знания за мерните единици (м, дм, см) и за начина на записване на именувани числа, учениците се запознаха накратко с професиите на шивач, моделиер и дизайнер. Чрез работа в малки групи влязоха в ролите на шивач, който взема мерки на манекена и асистент, който записва данните в предварително подготвен шаблон на детска блуза. С помощта на учителя ЦОУД групите се упражниха да измерват с шивашки метър, да назовават правилно числата до 100 и да ги записват с мерната единица върху шаблона. Изработиха красив модел на блуза върху картон. В часа за занимания по интереси оцветиха своя шаблон с техниката “отпечатване с есенни листа”. С много емоции, творчество, изцапани ръце и чинове децата превърнаха изработената блуза в красива картина. В края на часа споделиха емоциите си на Светофара на постиженията и дефилираха сред бурни аплодисменти.

FB_IMG_1697176106774FB_IMG_1697176096536FB_IMG_1697176111996FB_IMG_1697176113956FB_IMG_1697176120816FB_IMG_1697176118551FB_IMG_1697176108616FB_IMG_1697176116502FB_IMG_1697176122962FB_IMG_1697176098622FB_IMG_1697176100316