Home
Обществен съвет

Обществен съвет

  ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ

 Протокол 1 от проведено общо събрание на родители на ученици

  Протокол 2 от проведено общо събрание на родители на ученици

  Протокол 1 от проведено заседание на Обществен съвет

   Протокол 2 от проведено заседание на Обществен съвет

   Протокол 3 от проведено заседание на Обществен съвет

   Протокол 4 от проведено заседание на Обществен съвет

   Протокол 5 от проведено заседание на Обществен съвет