Home
Националната кампания „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ!“

Националната кампания „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ!“

Инициативата е ориентирана към осъществяване на гражданско и здравно образование в училище през учебната 2011/2012 година и има за цел да разшири формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм. 

Тя се фокусира върху здравословния начин на живот и конструктивното поведение на учениците. 
Кампанията обединява всички дейности и задачи, които ще се реализират от Министерството на образованието, младежта и науката в партньорство с институции и организации.