Home
Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” 

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” 

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” 

Краен срок: Първа фаза – 15 ноември 2014 г.; Втора фаза (20 ноември 2014 г. – 30 април 2015 г.). 

Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (1 октомври – 15 ноември 2014 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в следните области – превенция на тютюнопушене, отказване от тютюнопушене, превенция на пасивно тютюнопушене. Всеки участник може да представи проекти както в една от изброените области, така и във всички от тях. През втората фаза на конкурса, 20 ноември 2014 – 30 април 2015 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!