Home
Иновативно училище

Иновативно училище

Проект „Хартия“ във втори клас

images  2 в клас – проект „Хартия“, класен ръководител Надя Митева

Проект ” Иновативни училища”

съвместна инициатива на  Община Пловдив и фондация Световен образователен форум България

 Проектът ” Иновативни училища” е дългосрочен  с продължителност 5 години. В първият етап са включени осем учебни заведения от Пловдив. Част от тях са: ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Алеко Константинов”, ОУ ”Райна Княгиня”, СОУ ”Патриарх Евтимий”.

Училищата ще бъдат подкрепени да организират по нов или усъвършенстван начин организацията на обучение според своята специфика, така че да се ползват активно информационните технологии и да се подкрепя развитието на всяко едно дете. Акцент ще бъдат също интегрирането на учениците, подкрепа на талантливите деца и превенцията на агресивните прояви. Чрез въвеждане на иновативни методи на преподаване, техники и рефлективни практики ще се подобри пряко качеството на образование като се изграждат допълнителни умения у учениците  за позитивна култура на общуване, презентиране и анализ.

8 директори и  100 учители ще се обучават как да разработват и въвеждат иновативни моменти в обучението. Целевата група е съставена от членове на Световен образователен форум България, които са мотивирани да развият потенциала на педагогическия персонал, да подобрят резултатите на своите ученици и постигнат подобряване на качеството на образователния процес.

Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище в съответствие с новия закон за предучилищно и  училищно   образование и ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец юни, както и на сайта на фондация Световен образователен форум България www.worldeducationforum-bg.wikispaces.com

Международна конференция „Образователната система на 21 век – иновативни подходи подходи за качествено образование“, 2-3.06.2016г.

ОУ „Яне Сандански“ участва като едно от осемте учебни заведения в Пловдив, които работят по програмата „Иновативни училища“, в събитието, организирано от фондация „Световен образователен форум България” и Община Пловдив, съвместно с МОН

Desktop

Проект „Моето здраве“ в 3а клас

Proekt Moeto zdrave2   Proekt Moeto zdrave1   Proekt Moeto zdrave  Proekt Moeto zdrave3

Иновативно училище

page03

http://worldeducationforum.com/newsletters/