Home
Електронен дневник
download

Електронен дневник

Уважаеми родители,
На основание чл.208, ал.3 на Закона за предучилищно и училищно образование, от 2019/2020 учебна година, ОУ „Яне Сандански“ преминава изцяло на комуникационен режим чрез електронен дневник Shkolo.bg.
Информацията за оценки, отсъствия и отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученически книжки.
Необходимостта от ученическа лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика.