Home
Екип

Екип

Ръководство
Маргарита Бозова Директор
Татяна Петрова Заместник-директор, учебната дейност
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Моника Гърчева Педагогически съветник
Десислава Минкова Ръководител направление ИКТ
Антония Цокова

Светлана Димова

Антония Митовска

Психолог

Ресурсен учител

Логопед

Елена Масларова Счетоводител
Йорданка Иванова

Соня Саксанова

ЗАС

Домакин

Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
Милка Мирчева Таня Александрова
Радослава Станчева Велена Ранкова/ Мария Зочева
Станислава Стоянова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Математика История
Нора Йорданова Валентина Гугова
Павлина Игнатова География
Иван Георгиев Дженка Шидерова
Таня Александрова
Химия Биология
Калина Иванова Калина Иванова
Физическо възпитание и спорт Катя Николова
Георги Стоянов Музика
Мина Малчева Ана Василева
Красимира Ушерова Физика
Информационни технологии
Петър Къртичев Десислава Минкова
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Стойко Генов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас III клас
Йорданка Сиракова Пенка Гарова
Росица Щерева Мария Каракехайова
Елена Стайкова Светлана Минчева
Надя Митева Гергана Гюлеметовa
II клас IV клас
Марияна Джамбазова Мария Стратиева
Мария Василева Кера Костова
Яна Димитрова Елeна Иванова
Марина Нушева Зоя Симонова
Делка Маджарова
Учители ЦДО – начален етап
Мария Сиракова Демира Шиндова
Филиана Иванова Боряна Ангелова
Рени Ганева Стефка Хаджиева
Дора Балджийска Миглена Каламова
Таня Николова Петя Минекова
Даниела Байлова Мария Терзиева