Home
Екип

Екип

Ръководство Позиция
Маргарита Бозова Директор
Татяна Петрова Помощник-директор, учебната дейност
Валя Рашева Помощник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Пом.-директор АСД
Петър Христакиев Педагогически съветник
Антония Цокова Психолог 
Елена Масларова Счетоводител
Йорданка Иванова ЗАС
Български език
Милка Мирчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Стоян Боев Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Недялка Чакърова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Английски език
Велена Ранкова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Таня Александрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Елена Денева Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас)
Математика и ИТ
Татяна Петрова Помощник-директор, учебната дейност
Пенка Кирова Главен учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Лидия Калинчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Цветелина Косатева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Елка Николаева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
История
Димитър Димитров Помощник-директор, учебната дейност
Валентина Гугова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
География
Валентина Гугова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Биология
Калина Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Физика
Таня Александрова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Химия
Маргарита Бозова Директор
Калина Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Музика
Ана Василева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Изобразително изкуство
Стойко Генов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Мина Малчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Домашен бит и технологии
Таня Иванова Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Възпитатели – V клас
Любомир Джанеков Старши възпитател
Красимира Иванова Старши възпитател
Начален етап на основното образование (I-IV клас)
Делка Маджарова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Марина Нушева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Марияна Джамбазова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Мария Василева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Валя Рашева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Моника Лилова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Пенка Гарова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Мария Каракехайова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Светлана Минчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Ваня Сотирова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Десислава Ангелова Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Мария Сиракова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Данка Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Зоя Симонова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Йорданка Сиракова Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Росица Щерева Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Надя Митева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
Антоанета Черкезова Възпитател
Гергана Гюлеметова Възпитател
Десислава Коларова Възпитател
Петко Бързаков Възпитател
Таня Колева Възпитател
Екатерина Бакова Младши възпитател
Филиана Иванова Младши възпитател
Даниела Матова Възпитател
Елена Стайкова Възпитател
Виолета Христова Възпитател
Рени Ганева Старши възпитател
Елена Аршинкова Възпитател
Надежда Ганчева Възпитател
Добринка Русинова Възпитател
Христина Георгиева Възпитател