Home
Екип

Екип

Ръководство
Маргарита Бозова Директор
Татяна Петрова Заместник-директор, учебната дейност
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Петър Христакиев Педагогически съветник
Антония Цокова

Светлана Димова

Антония Митовска

Психолог

Ресурсен учител

Логопед

Елена Масларова Счетоводител
Йорданка Иванова

Соня Саксанова

ЗАС

Домакин

Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
Милка Мирчева Таня Александрова
Радослава Станчева Велена Ранкова
Станислава Стоянова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Математика История
Маргарита Станкева Валентина Гугова
Павлина Игнатова География
Иван Георгиев Дженка Шидерова
Красимира Иванова Физика
Мария Караджова Таня Александрова
Химия Биология
Калина Иванова Калина Иванова
Физическо възпитание и спорт Катя Николова
Георги Стоянов Музика
Мина Малчева Ана Василева
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Стойко Генов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас IV клас
Делка Маджарова Йорданка Сиракова
Марина Нушева Росица Щерева
Марияна Джамбазова Надя Митева
Мария Василева Елана Иванова
Моника Гърчева Елена Стайкова
II клас III клас
Пенка Гарова Зоя Симонова
Мария Каракехайова Десислава Минкова
Светлана Минчева Мария Стратиева
Гергана Гюлеметова Кера Костова
Учители ЦДО – начален етап
Мария Сиракова Демира Шиндова
Данка Димитрова Боряна Ангелова
Филиана Иванова Звезделина Гърбакова
Рени Ганева Миглена Каламова
 Яна Димитрова Петя Минекова