Home
Екип

Екип

 

Ръководство
Маргарита Бозова Директор
Станислава Стоянова Заместник-директор, учебната дейност
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Педагогически специалисти
Моника Гърчева Педагогически съветник
Антония Цокова Психолог
Светлана Димова Ресурсен учител
Антония Митовска Логопед
Десислава Минкова Ръководител направление ИКТ
Административен екип
Елена Масларова Счетоводител
Йорданка Иванова ЗАС
Соня Саксанова Домакин
Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
Милка Мирчева Таня Александрова
Радослава Станчева Велена Ранкова
Стоянка Лискова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Математика История
Станка Иванова Валентина Гугова
Павлина Игнатова Станислава Стоянова
Иван Георгиев География
Химия Дженка Шидерова
 Маргарита Бозова  Валентина Гугова
Калина Иванова Биология
Катя Николова Калина Иванова
Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Красимира Ушерова
Кирил Савов
Музика
Ана Василева
Физика
Таня Александрова
Информационни технологии
Сание Османбаш Десислава Минкова
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Стойко Генов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас III клас
 Зоя Симонова Марияна Джамбазова
 Мария Стратиева Мария Василева
 Елена Иванова Яна Димитрова
Марина Нушева
Делка Маджарова
II клас IV клас
 Йорданка Сиракова Пенка Гарова
 Росица Щерева Мария Каракехайова
 Елена Стайкова Светлана Минчева
 Надя Митева Гергана Гюлеметовa
Учители ЦДО – начален етап
Мария Сиракова Демира Шиндова/ Анита Андинова
Филиана Иванова Боряна Ангелова
Рени Ганева Стефка Хаджиева
Дора Балджийска Миглена Каламова
Таня Николова Петя Минекова
Даниела Байлова Кера Костова