Home
Екип

Екип

 

Ръководство
Антония Цокова Директор
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Калина Иванова Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Педагогически специалисти
Диана Кесова Ръководител направление ИКТ
Светлана Димова Ресурсен учител
Антония Митовска Логопед
Силвия Атанасова Ресурсен учител
Деница Иванова Педагогически съветник
Административен екип
Елена Масларова Главен счетоводител
Йорданка Иванова ЗАС
Мая Млеканова Домакин
Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
Мария Дечева Мария Зочева
Дора Дзанева Мария Дечева
Стоянка Лискова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Иванка Даракчиева Иванка Даракчиева
Математика История
Станка Иванова Валентина Гугова
Павлина Игнатова Дженка Шидерова
Иван Георгиев Дора Дзанева
Биляна Канелова
Химия География
Д-р Катя Николова Валентина Гугова
Саня Пенева Дженка Шидерова
Биология
Калина Иванова
Саня Пенева
Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Красимира Ушерова
Кирил Савов
Музика
Ана Василева
Физика
Саня Пенева
Информационни технологии
 Мария Караджова  Диана Кесова
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Валентин Иванов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас III клас
Надя Митева Гергана Гюлеметова
Йорданка Сиракова Светлана Минчева
Росица Щерева Мария Каракехайова
Елена Стайковава Пенка Гарова
II клас IV клас
Делка Маджарова Зоя Симонова
Марина Нушева Мария Стратиева
Мария Василева Даниела Байлова
Марияна Джамбазова
Учители ЦДО – начален етап
Анита Андинова Елена Въткова
Даниела Матова Боряна Ангелова
Димира Шиндова Стефка Хаджиева
Дора Балджийска Миглена Каламова
Ваня Русева Петя Минекова
Магбуле Забунова Антония Черкезова
Надежда Ганчева