Home
Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас за календарната 2017 г.

Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас за календарната 2017 г.

„Доставка на готови закуски, мляко или плодове за учениците от I до IV клас в ОУ ”Яне Сандански” – гр.Пловдив за календарната 2017 г., съгласно ПМС № 308/20.12.2010г.”

word  Образци на документи

  Обява

 Техническа спецификация

 Документация

 Протокол 1            Протокол 2             Протокол 3

   Договор