Home
Бюджет

Бюджет

Отчет за касово изпълнение:

План на бюджет 2024 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

 

План на бюджет 2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2023

Отчет за изпълнение на бюджета към  30.06.2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета  към 30.09.2023г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

 

План на бюджет за 2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета към  30.09.2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

 

План на бюджет за 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.
План на бюджет за 2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.