Home
Google референтно училище

Google референтно училище

Reference School - Horizontal (1)

ОУ „Яне Сандански” работи по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) от 3 години, като училището има редица изпълнени проекти, целящи смислено внедряване на технологиите. Инструментите на Google Workspace се използват успешно от всички ученици и учители във всички класове. А в условията на пандемия учениците и учителите развиват в още по-висока степен дигиталните си компетентности. Благодарение на облачната платформа се реализира не само успешен, но и ефективен учебен процес.

Присъединяването ни към общността на Google референтните училища приемаме като предизвикателство и отговорност. Вярваме, че като част от тази общност, ще имаме възможността да споделяме и да се учим от най-вдъхновяващите колеги, ангажирани с обучение и учене в дигитална среда чрез Google Workspace for Education. д-р Маргарита Бозова – директор на училището