Home
1. клас

1. клас

Прием в първи клас за 2022/2023 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Решение № 29, взето с протокол No 4 ОТ 27. 02. 2020 г. на Общински съвет – Пловдив

Училищен план-прием

График на дейностите за 2022 година

Приложение №3 – Заявление за записване.

Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).


Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.

 

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!

 

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!

Прием I клас