Home
Часът на Иви и Енчо

Часът на Иви и Енчо

Часът на Иви и Енчо

В България инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“  стартира през 2009 година. Всяка година към нея се присъединяват нови училища на територията на Югоизточна България, която се обслужва от дружеството.

В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, осъществявана повече от 40 години от концерна EVN AG във всички училища на територията на Федерална провинция Долна Австрия.

Занимателните обучения за енергия и екология  за учениците от II клас по инициатива на EVN „Часът на Иви и Енчо”  през учебната 2015/2016  година в ОУ „Яне Сандански“преминават в  4 учебни часа в Час на класа.

Урок в II б клас, при г-жа М. Нушева