Home
Съобщение
изтеглен файл

Съобщение

Уважаеми родители,
Днес получихме одобрение от МОН и за останалите участници,за които са кандидатствахме на II
етап по НП “Отново заедно“. Това означава, че всички ученици от приложения списък, който
публикувахме на 04.0702022г., ще могат да отидат на летен лагер. Очаквайте допълнителни
указания на сайта и от ръководителите на групите, които ще сформираме.