Home
Свободни места за ученици за учебната 2024/2025 г.

Свободни места за ученици за учебната 2024/2025 г.

 

Клас

   Свободни места

Първи клас

тече прием

Втори клас

няма

Трети клас

няма

Четвърти клас

няма

Пети клас

тече прием-има места

Шести клас

2

Седми клас

14 + 9 (1:1)