Home
Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

 

Клас

   Свободни места

Първи клас

2

Втори клас

няма

Трети клас

няма

Четвърти клас

5

Пети клас

няма

Шести клас

5

Седми клас

9