Home
Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

 

Клас

   Свободни места

Първи клас

няма

Втори клас

4

Трети клас

няма

Четвърти клас

7

Пети клас

15

Шести клас

няма

Седми клас

6