Home
Свободни места за ученици

Свободни места за ученици

 

Клас

   Свободни места

Първи клас

няма

Втори клас

няма

Трети клас

няма

Четвърти клас

няма

Пети клас

7

Шести клас

24

Седми клас

2