Home
Пролетно математическо състезание

Пролетно математическо състезание

1. Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. в един кръг, който е областен. Координатор за организирането и домакин за провеждане на състезанието за IV клас е МГ ”Акад. Кирил Попов”.

2. Пролетното математическо състезание за ученици от V до VII клас ще се проведе от 29 до 31.03.2024 г. в гр. София. Координатор за организирането и домакин за провеждането на състезанието за ученици от V до VII клас е 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София, кв. Изток, ул. „Латинка“ №11.

Актуална информация за състезанието ще бъде публикувана на сайта на 119. СУ „Академик М. Арнаудов“, гр. София.

Всички желаещи да участват в състезанието е необходимо в срок до 15.03.2024 г. да подадат при заместник-директорите в ОУ „Яне Сандански“ декларация /която се приема и като заявка за участие/ за информираност и съгласие по образец.

След 15.03.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.