Home
Успех

Успех

От 17 ноември 2014 година, за трета поредна година стартира Проект УСПЕХ с 8 групи и 111 ученици. Училището ни е едно от 1253 включили се проекта през учебната 2014 – 2015 година в Република България и от 86 в област Пловдив.

Проект "Успех"
ПРОЕКТ BG 051РО001 – 4.2.05
„Да направим училището привлекателно за младите хора“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
EU Logos
Прочети повече

ИИД „Обичам Българското“

ИИД "Обичам българското"