Home
Контакти

Контакти

Адрес: ул. „Кичево“ №2, град Пловдив
E-mail адрес на училището: school@sandanskiplovdiv.bg

Заместник-директори по учебната дейност: тел. 032 332 309
Заместник-директор по административно-стопанската дейност и счетоводство: тел. 032 306 330
Административна служба: тел. 032 693 421

 ПРИЕМНО   ВРЕМЕ

Директор
Антония Цокова
сряда от  10.00 ч. до 12.00 ч 

от  13.00 ч. до 15.00 ч.

Заместник-директор по учебната дейност

Валя Рашева вторник 

четвъртък 

от  11.00 ч. до  13.00 ч.

от  13.00 ч.  до 15.00 ч.