Home
Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ

НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

ЗА УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

Ученическа олимпиада

Класове Място за провеждане на областен кръг Дата/час на провеждане

Знам и мога

IV СУ „Св. Софроний Врачански“

26.02.2022 г. – 9 часа

Български език и литература

IV – VII ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив

06.03.2022 г. – 9 часа

Математика

V – VII СУ “Св. К.-Кирил Философ”

12.02.2022 г. – 9 часа

История и цивилизации

V, VI, VII СУ „Св. Константин-Кирил Философ“

27.02.2022 г. – 9 часа

География и икономика

V, VI, VII СУ „Св. Софроний Врачански“

26.02.2022 г. – 9 часа

Физика

VII СУ „Никола Вапцаров“

19.02.2022 г. – 14 часа

Астрономия

V – VIII

СУ „Св. Седмочисленици“

13.02.2022 г. – 14 часа

ХООС

VII

ОУ „Алеко Константинов“

12.02.2022 г. – 14 часа

Компютърно моделиране

III, IV СУ „Христо Груев Данов“, Пловдив. (ул. Ален мак – 1)

19.02.2022 г., 10:30 часа

РЕЗУЛТАТИ

ОЛИМПИАДА по Математика – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Компютърно моделиране – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Физика общински кръг – общински кръг

ОЛИМПИАДА по История и цивилизации – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Астрономия – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Химия и опазване на околната среда – общински кръг

ОЛИМПИАДА по Знам и мога – общински кръг

ОЛИМПИАДА по география и икономика

ОЛИМПИАДА по български език и литература – общински кръг

РЕЗУЛТАТИ от областен кръг – олимпиади