Home
Олимпиади и състезания

Олимпиади и състезания

Резултати от  Общински кръгове на олимпиади и национални състезания

за учебната 2022/2023 година

Резултати Компютърно Моделиране 

Резултати Олимпиада Математика

Резултати  Олимпиада География и Икономика

Резултати Олимпиада Физика

Резултати Олимпиада История и Цивилизации

Резултати Олимпиада Астрономия

Резултати Олимпиада ХООС

Резултати Олимпиада БЕЛ

Резултати Знам и мога 

Резултати Биология и Здравно Образование 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЛАСТНИТЕ КРЪГОВЕ

НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

Ученическа олимпиада Класове Място за провеждане на областен кръг Дата/час на провеждане
Математика V – VII ОУ “Яне Сандански” 12.02.2023 г., 9:00 часа
ХООС VII ОУ „Алеко Константинов“ 11.02.2023 г., 14:00 часа
Астрономия V-VI,

VII-VIII

ОУ “Васил Левски”“ 17.02.2023 г., 14:00 часа
Компютърно моделиране III, IV СУ „Христо Груев Данов“, Пловдив. (ул. Ален мак – 1) 18.02.2023 г., 10:30 часа
Знам и мога IV СУ „Св. Софроний Врачански“ 25.02.2023 г., 9:00 часа
География и икономика V, VI, VII СУ „Св. Софроний Врачански“ 18.02.2023 г., 9:00 часа
История и цивилизации V, VI, VII СУ „Св. Константин-Кирил Философ“ 26.02.2023 г., 9:00 часа
Бълг. език и литература V – VII Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” 25.02.2023 г., 9:00 часа
Физика VII СУ “Никола Вапцаров” 18.02.2023 г., 14.00 часа
БЗО VII ПГАСГ “Арх. Камен Петков” 19.02.2023 ч., 9.00 часа