Home
НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“
изтеглен файл

НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Уважаеми родители,

За първи етап на НП “Отново заедно“ са одобрени 43 ученици от нашето училище. ОУ “Яне Сандански“ кандидатства  и за втори етап по националната програма. Всеки момент очакваме потвърждение за одобрение на останалите 37 ученици от общо 80 подали заявление за участие в същия летен лагер 23-28 август, хотел „Белица“, Приморско.

Своевременно ще Ви информираме при получаване на отговор от МОН. Прилагаме класираните въз основа на критериите, гласувани на педагогически съвет. При подреждане на ученици с еднакъв брой точки, комисията е взела под внимание реда на подаване на заявленията.

Списък НП Отново заедно