Home
НП „Отново заедно“
изтеглен файл

НП „Отново заедно“

Уважаеми родители,

И през учебната 2021/2022 година ОУ “Яне Сандански“ участва  в НП „Отново заедно“ за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в това число липсата на активен социален живот.
Заявления за включване на ученици в Програмата ще се приемат в училище от 01.06.2022 г. до 08.06.2022 г. вкл. от назначена за целта комисия., която ще работи в кабинет ЦОУД – външна стая (в двора на училището – срещу павилиона) от 8.00 часа до 17.00 часа в посочените дни.

Критериите са описани в заявлението.

Всеки родител, който кандидатства, следва да попълни последната колона от таблицата и да приложи съответните документи, където е необходимо. Комисията по приема на заявления ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните 48 деца за одобрение от Педагогическия съвет.

Заявление