Home
НВО по чужд език в края на VII клас

НВО по чужд език в края на VII клас

НВО по чужд език в края на VII клас
Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016 г., всеки ученик
завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на
НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове.
За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в каб. 29 -ЗАС на училището до 16.30 ч. на 17.02.2023 г. Заявлението трябва да е попълнено
собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите
заявления в обявения срок се предават на РУО -Пловдив.
Изпитът НВО – чужд език ще се проведе на 14.06.2023 г. Получената от изпита оценка се вписва
на отделен ред в Свидетелството за основно образование – задължително. Резултатът от изпита
не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас.
За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Заявление чужд език НВО7-2023