Home
Национална програма „Квалификация”

Национална програма „Квалификация”

Национална програма „Квалификация” 2011 г.
Конкурс за директори „Иновативни практики в управлението”

В изпълнение на дейност 7.5.2. по Национална програма „Квалификация” за 2011 г. и Решение № 216 от 04.04.2011 г. на МС бе организиран конкурс за директори „Иновативни практики в управлението” от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието и дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОМН. 

В състава на отбора, представляващ област Пловдив в конкурса, участваше и г-жа Маргарита Бозова, директор на ОУ „Яне Сандански”.
Тематичната област, в която отборът разработи иновацията е ”Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности”, а темата е: „Не някой друг, а точно ние”.

Изключително сме щастливи да съобщим, че отборът на област Пловдив се представи достойно и е в челната петица в оспорвана конкуренция на 28 отбора от всички области на България.

Прочети повече