Home
Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
download (1)

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“

ОУ“Яне Сандански“ е одобрено по  Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Творческите дейности, които ще се реализират по програмата в модул „Изкуства“ – група „Танцово изкуство“ и „Вокална група за изпълнение на забавна и естрадна песен“, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото и музикалното  изкуство в училище. Заниманията със спорт – два отбора по футбол І-ІV клас и V-VІІ клас  ще изградят  качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност ще окаже силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.