Home
Квалификация

Квалификация

Предстоящи обучения

Тема на обучение

Практически техники за ефективна работа с деца с различна степен на обучаемост едновременно

Място на провеждане

/

Период на провеждане

26.11.2022 г. – 19.12.2022 г.

Начален и краен час

Частично присъствено обучение

Наименование на обучителната организация

Тренинг и обучителен център „Щастие“

Брой педагогически специалисти

24