Home
Квалификация

Квалификация

Предстоящи обучения

Тема на обучение

Проектно базирано обучение – творчески подход в преподаването

Място на провеждане

  Зала на ЦТО, с адрес: гр. Пловдив, Бизнес център “Рилон”, бул. “Христо Ботев” №92 В, ет. 1

Период на провеждане

                                                16.12.2023 г.

Начален и краен час

Присъствено обучение

Наименование на обучителната организация

                              „Център за творческо обучение“

Брой педагогически специалисти

22