Home
Екип

Екип

 

Ръководство
Антония Цокова Директор
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Станислава Стоянова  (Калина Иванова) Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Педагогически специалисти
Моника Гърчева  (Деница Иванова) Педагогически съветник
Светлана Димова Ресурсен учител
Антония Митовска Логопед
Таня Николова Ръководител направление ИКТ
Административен екип
Елена Масларова Главен счетоводител
Йорданка Иванова ЗАС
Мая Млеканова Домакин
Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
 Велена Велчева  (Иванка Даракчиева ) Таня Александрова
Радослава Станчева Велена Велчева                 (Иванка Даракчиева)
Стоянка Лискова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Математика История
Станка Иванова Валентина Гугова
Павлина Игнатова Дженка Шидерова
Иван Георгиев География
Химия Дженка Шидерова
Катя Николова Валентина Гугова
Биология
Калина Иванова

Саня Пенева

Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Красимира Ушерова
Кирил Савов
Музика
Ана Василева
Физика
Таня Александрова
Информационни технологии
 Мария Караджова  Таня Николова
Цветелина Атанасова
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Стойко Генов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас III клас
Делка Маджарова Зоя Симонова
Марина Нушева Мария Стратиева
Мария Василева Даниела Байлова
Марияна Джамбазова
II клас IV клас
Гергана Гюлеметова Йорданка Сиракова
Светлана Минчева Росица Щерева
Мария Каракехайова Елена Стайкова
 Пенка Гарова Надя Митева
Учители ЦДО – начален етап
Яна Димитрова

(Елена Йовчева )

 Димира Шиндова

(Анита Андинова )

Филиана Иванова (Даниела Матова ) Боряна Ангелова
Рени Ганева Стефка Хаджиева
Дора Балджийска Миглена Каламова
Ваня Русева Петя Минекова
Магбуле Забунова  Антония Черкезова     (Василена Шаханова)
Надежда Ганчева