Home
Екип

Екип

 

Ръководство
Антония Цокова Директор
Валя Рашева Заместник-директор, учебната дейност
Силвия Михайлова Заместник-директор АСД
Педагогически специалисти
Деница Иванова (Моника Гърчева) Педагогически съветник
Светлана Димова Ресурсен учител
Антония Митовска Логопед
Десислава Минкова Ръководител направление ИКТ
Административен екип
Елена Масларова Счетоводител
Йорданка Иванова ЗАС
Соня Саксанова Домакин
Прогимназиален етап на основното образование
(V – VII клас)
Български език Английски език 
Велена Велчева Таня Александрова
Радослава Станчева Велена Велчева
Стоянка Лискова Христина Санджъ
Стоян Боев Драгомир Кънев
Математика История
Станка Иванова Валентина Гугова
Павлина Игнатова Дженка Шидерова
Иван Георгиев География
Химия Дженка Шидерова
Катя Николова Валентина Гугова
Биология
Калина Иванова
Физическо възпитание и спорт
Георги Стоянов Красимира Ушерова
Кирил Савов
Музика
Ана Василева
Физика
Таня Александрова
Информационни технологии
Сание Османбаш Десислава Минкова
Цветелина Атанасова
Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Стойко Генов Таня Иванова
Начален етап на основното образование
(I-IV клас)
I клас III клас
Гергана Гюлеметовa Йорданка Сиракова
Светлана Минчева Росица Щерева
Мария Каракехайова Елена Стайкова
Пенка Гарова Надя Митева
II клас IV клас
Зоя Симонова Марияна Джамбазова
Мария Стратиева Мария Василева
Елена Иванова Яна Димитрова
Марина Нушева
 Делка Маджарова
Учители ЦДО – начален етап
Мария Сиракова Демира Шиндова/ Анита Андинова
Филиана Иванова Боряна Ангелова
Рени Ганева Стефка Хаджиева
Дора Балджийска Миглена Каламова
Таня Николова Петя Минекова
Даниела Байлова Кера Костова
Надежда Ганчева