Home
Национално външно оценяване 2023/2024г.

Национално външно оценяване 2023/2024г.

Инструктаж за ученика НВО IV кл. 2024г.

Инструктаж за ученика НВО VII кл. 2024г.

Модел на НВО за IV клас 2024г.

Модел на НВО за VII клас 2024г.

График на дейностите за приемане на ученици в VIII и XI клас

 

Дати за провеждане на НВО 2023/2024г.

IV клас

Български език и литература 27. май 2024 г 10:00 часа
Математика 28. май 2024 г. 10:00 часа

VII клас

Български език и литература 19. юни 2024 г  

09:00 часа

 

Математика 21. юни 2024 г.  

09:00 часа

 

Английски език (по желание на ученика) 20. юни 2024 г.  

09:00 часа