Home
Google референтно училище

Google референтно училище

Reference School - Horizontal (1)

ОУ „Яне Сандански” работи по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) от 3 години, като училището има редица изпълнени проекти, целящи смислено внедряване на технологиите. Инструментите на Google Workspace се използват успешно от всички ученици и учители във всички класове. А в условията на пандемия учениците и учителите развиват в още по-висока степен дигиталните си компетентности. Благодарение на облачната платформа се реализира не само успешен, но и ефективен учебен процес.

Като Гугъл референтно училище ОУ „Яне Сандански“ продължава традицията за повишаване нивото на сертифициране на учителите си!

За нас е удоволствие и гордост да съобщим, че нашите колеги г-жа Калина Иванова – ЗДУД и г-жа Таня Николова – ръководител ИКТ получиха официално признаване за сертифицирани обучители от Google и са приети в общността на Google For Education Certified Trainers.

Г-жа Иванова и г-жа Николова притежават опита и страстта, необходими за положителното въздействие върху образованието като помагат на учителите да трансформират преподаването и ученето с технологии.

Какви са ползите от сертифицираните обучители?

ЗА нашите ученици – сертифицираните ни Google треньори подпомагат:

 • развиване на дигитални компетентности, необходими за бъдеща реализация;
 • повишаване на ефективността и резултатите от ученето в класните стаи и извън тях;
 • изграждането на умения за анализ, самооценка и оценка, способстваща за повишаване на резултатите от образователния процес.

ЗА нашите учители – сертифицираните ни Google треньори осигуряват: 

 • професионална помощ в използване на технологиите в образователния процес;
 • подкрепа в утвърждаването им като лидери в класната стая.

ЗА нашето училище – сертифицираните ни Google треньори: 

 • носят престиж за училището ни в общността на Google училищата по света; 
 • мултиплицират знанието и опита за развиване на уменията за работа с технологиите;
 • правят трансформацията в образователния процес в пъти по-смислена,  успешна и ускорена;
 • работят за споделената визия на училищно ниво.

ЗА самите сертифицирани обучители – сертифицирането им осигурява:

 • лично усъвършенстване и професионално развитие;
 • сътрудничество с общността на сертифицираните Гугъл треньори от целия свят и споделяне на добри практики и педагогически опит;
 • честта да са лидери на промяната в училищната общност.

Присъединяването ни към общността на Google референтните училища приемаме като предизвикателство и отговорност. Вярваме, че като част от тази общност, ще имаме възможността да споделяме и да се учим от най-вдъхновяващите колеги, ангажирани с обучение и учене в дигитална среда чрез Google Workspace for Education. Антония Цокова– директор на училището