Home
Проект: „Училище за родители „УСМИВКА“ във втори клас

Проект: „Училище за родители „УСМИВКА“ във втори клас

Училище за родители „УСМИВКА“ и през 2017г. в 3в и 3д клас.

На 27 май 2016г. в Исторически музей, Пловдив се проведе поредното занятие от Училище за родители „УСМИВКА“ на тема „Книгата – прозорец към душата на детето“ с родители и ученици от 2 д клас. Пътя на книгата през вековете презентира г-жа Мария Карадечева, а свои мисли и съвети към децата сподели писателят Стефан Бонев. Ученици и родители представиха любимите си книги и произведения. Всички заедно работиха по групи в Читателски клуб, Творчески клуб, като Критици, Библиотекари и Издатели. Подготвиха пилотно издание на „Книжка веселушка“ с лични произведения и илюстрации от децата.

Иновативна родителска среща от цикъла „Училище за родители“ – 2а клас
На родителите бе предоставена възможност да наблюдават учителя и децата си в учебна среда и да участват според възможностите си. Съвместната работа донесе удовлетворение у всички и на таблото за обратна връзка поставиха усмивки.

„Да разменим местата си- децата представят професията на своите родители” – занятие с ученици и родители, на което децата да представят професиите на родителите си по различен, занимателен начин.

Малките артисти показаха малка част от ежедневието на очен лекар, финансист, флорист, пилот, търговски представител, брокер на недвижими имоти, финансов брокер, специалист- компютърни технологии, мениджър международни превози, изпълнителен директор- метални изделия, хореограф. Децата презентираха професионалната реализация на своите родители с изключително умение, самочувствие и гордост.

2д клас, класен ръководител Валя Рашева

2в клас, класен ръководител г-жа Марияна Джамбазова

На 14.01.2016г се проведе Училище за родители „УСМИВКА“ на тема: „Не просто четене, а четене с разбиране“. Родители и деца работиха заедно с желание и интерес, справиха се с поставените задачи и се забавляваха от сърце.

1     9     4

6      77     77

На 26.11.2015г в Исторически музей гр.Пловдив се проведе заключителен етап на проект „Моето родно място, моето училище, моята Родина“ и Училище за родители „УСМИВКА“ на тема: Учим децата си на история (2в клас, класен ръководител г-жа М. Джамбазова)
Гостува г-н Сава Куфаров от клуб „Родолюбие“- гр.Пловдив.
Г-жа Мария Карадечева завеждащ отдел Образователни програми  запозна ученици и родители с музейната експозиция.

„Усмихни се, чета с  теб!”

Екипът ни продължава своята дейност по проект, който е успешен и родителите подкрепят. Търсим начини,  които мотивират децата да четат в позитивна диалогична среда, която ги провокира към творчество и нестандартни решения. Развиват потенциала си, изразяват мнение. Всяко дете получава езикови задачи: текст, тестови задачи, правопис, дешифриране на съобщения, анализиране, мислене по въпроси, изграждащи лично мнение и т.н.

За целта изработваме работни листове, учим учениците да отговарят на въпроси, свързани с текста, да  правят мисловни карти, да попълват читателски листове  и дневници, представят и подреждат своята работа. Задачите, които поставяме  са за съвместна дейност на детето с родител или друг възрастен вкъщи.

Тематична родителска среща –Четене с разбиране /2а, 2в, 2г, 2д- „ Защо четене и защо с разбиране?”

Работа с родители –  /2б, 2г /- „ Дете, което чете – ще бъде възрастен, който мисли.”

2д-Беседа от преподавател  в ПУ-„За да не бъдем като тях” – пропуски на студентите и какво е нужна, за да сме добри.