Home
Почетно консулство на Украйна в град Пловдив изказва благодарности на ОУ „Яне Сандански“
Scan2024-05-31_145846

Почетно консулство на Украйна в град Пловдив изказва благодарности на ОУ „Яне Сандански“

Scan2024-05-31_145846