Home
РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

ГРАФИК: II-IV клас Дата 07.09.22г.

Клас Час Кабинет
II А 18:00 16
II Б 18:00 17
II В 18:00 21
II Г 18:00 22

 

 

Клас Час Кабинет
III А 18:00 23
III Б 18:00 25
III В 18:00 26

 

Клас Час Кабинет
IV А 18:00 27
IV Б 18:00 34
IV В 18:00 35
IV Г 18:00 36

 

ГРАФИК: V- VII клас Дата 08.09.22г.

 

Клас Час Кабинет
V А 18:00 17
V Б 18:00 25
V В 18:00 21
V Г 18:00 22
V Д 18:00 23

 

Клас Час Кабинет
VI А 18:00 26
VI Б 18:00 4
VI В 18:00 27
VI Г 18:00 31

 

Клас Час Кабинет
VII А 18:00 36
VII Б 18:00 35
VII В 18:00 34
VII Г 18:00 32