Home
Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас в ОУ „Яне Сандански“ – гр. Пловдив, за учебната 2020/2021 г. по пет обособени позиции

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти на учебниците за учениците от I до VII клас в ОУ „Яне Сандански“ – гр. Пловдив, за учебната 2020/2021 г. по пет обособени позиции

Решение за откриване на процедура

Обявление за възложена поръчка

Договор САН Про ООД

Договор Нова звезда 2000

Договор Бит и техника ООД

Договор Просвета София АД

Договор Клет България ООД