Home
Events
Kампания „Без онлайн омраза“
Logo for Events 200x200

Информация за събитието

  • Kампания „Без онлайн омраза“
  • София
  • България

Kампания „Без онлайн омраза“

За вас седмокласници!

Участвайте в онлайн фотоконкурса „Без онлайн омраза“. Провежда се от 15.09.2016 г. до 01.11.2016 г.

На 15.09.2016г стартира кампания „Без онлайн омраза“ на Български Младежки Форум (БМФ). Кампанията цели да насочи вниманието на обществото и институциите към тревожните тенденции на проява на насилие в училищата, в чиято основа в много от случаите стои именно езика на омразата в Интернет пространството.
В рамките на настоящата инициатива ще се проведат редица отделни събития и дейности, а така също и мащабен онлайн фотоконкурс „Без онлайн омраза“.
Със своето участие в конкурса, учениците ще могат да изразят своята активна гражданска позиция в подкрепа на повече толерантност и ограничаване на вербалната и физическа агресията в училище.
За отличилите се ученически фотографии и колажи Български Младежки Форум и партньорите в настоящата кампания са подготвили и награди, които да поощрят ясно изявената позиция на учениците по един сериозен проблем в съвременното ни общество.
Повече информация за кампанията и фотоконкурса ще намерите на:
 официалната страница в Интернет: www.nonlinehate.eu;
 официалната страница във Facebook: https://www.facebook.com/nonlinehate/;
 официалната страница в Twitter: https://twitter.com/nonlinehate;
 официалната страница на Български Младежки Форум: www.bulgarianyf.eu.