Home
ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА

 

Уважаеми дами и господа, членове на общото събрание на родителите,

На основание чл. 4, ал. 2 от Правилата за дейността на обществения съвет към ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив, Ви каня на заседание на общото събрание на родителите за провеждане на избори за членове на обществения съвет.

 Общото събрание ще се проведе на 12.11.2019 г. от 18,00 часа в залата на ОУ „Яне Сандански“.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на обществения съвет 

Докладва: Председателят на обществения съвет

  1. Избор на нови членове на обществения съвет

Докладва: инициативен комитет от родители

 

С уважение, 
д-р Маргарита Бозова 

Директор на ОУ „Яне Сандански“