Home
1. клас

1. клас

Прием в първи клас за 2021/2022 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

С Решение № 29, взето с  протокол No 4 ОТ 27. 02. 2020 г. на Общински съвет – Пловдив,  бяха приети корекциите в Наредбата за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив 

Решение № 29, взето с протокол No 4 ОТ 27. 02. 2020 г. на Общински съвет – Пловдив

Училищен план-прием

Ден на отворените врати

Критериите и точките, които носят, могат да бъдат намерени в Приложение №2 към наредбата (Виж по долу).

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 15. юни 2021 година. (Виж График)

Предвижда се след тази дата да започне подаването от родителите на заявления за участие в първото класиране онлайн в електронната система.

Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 13. юни 2021 г.

Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец своите заявления за кандидатстване в срок до 11. юни 2021 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са второ (на 30.06.2021 г.) и трето (на 13.07.2021 г.) класиране. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка за актуалната информация в отделите по гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на съответната районна администрация. При кандидатстването родителите трябва да подават вярна информация за адресната регистрация, за да могат децата им при класиране да бъдат записани.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).

Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение №2 – Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

Приложение №3 – Заявление за записване.

График на дейностите за 2021 година

  Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!