Home
1. клас

1. клас

Прием в първи клас за 2024/2025 година

Системата за прием в първи клас е достъпна за родителите на адрес priem.plovdiv.bg

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив

РЕШЕНИЕ № 50, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 6 ОТ 07.03.2023 Г.

Заповед- план прием

График на дейностите за 2024 година

Приложение  3 – Заявление за записване.

Приложение   1– Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас.

Приложение  2– Критерии за класиране, точки за тях и документи, които доказват съответните
критерии.

Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

Много важно изискване към всички родители е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартия).


Приложение №16 – Район на ОУ „Яне Сандански“.

 

ВАЖНО ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ДЕЦА!

 

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО ЗА СВОЕТО ДЕТЕ!

Прием 1 клас 2024

Прием 1 клас 2024Прием 1 клас 2024.