Home
Учене и преподаване по модел 1:1
73124108_2866977326668477_1219088705617133568_o-300x146

Учене и преподаване по модел 1:1

73124108_2866977326668477_1219088705617133568_o-300x146

ОУ „Яне Сандански“ е част от пилотен проект “Изследване на модела на организация на учене и преподаване „Едно към едно (1:1). Прилагане на компетентностен подход, подпомогнат от дигитални технологии”.
Проектът е официално подкрепен от Министерство на образованието и науката и включва 7 български училища, в които дигиталната компетентност на учители и ученици е развита до нивото на еталон и този опит и експериментална организация на дейностите може да бъде изследван, описан и споделен с цялата система.

Видео