Home
Удължаване на грипната ваканция

Удължаване на грипната ваканция

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Във връзка с предписание с изх. № 30-5/25.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 28.01.2019 г. до 1.02.2019 г. включително.

Учебните занятия се възстановяват на 4.02.2019 г.